ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

       

    

08 มกราคม 2563

ผู้ชม 559 ครั้ง