โรงเรียนเจริญศิลป์ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และได้รับรางวัลดังนี้

โรงเรียนเจริญศิลป์ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และได้รับรางวัลดังนี้

1.เด็กชายภาสกร อยู่คู่คุณธรรม
รางวัล TOP 10 วิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 3 และ รางวัลอันดับที่ 1 อำเภอเมืองแพร่

2.เด็กชายศรัณย์พงศ์ หมายมั่น
รางวัล TOP 10 วิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 4

       

 

10 มีนาคม 2564

ผู้ชม 811 ครั้ง