โรงเรียนเจริญศิลป์ รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563

โรงเรียนเจริญศิลป์ รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563
 ชั้นเนอสเซอรี่
 ชั้นเตรียมอนุบาล
 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054511571 ต่อ 101

 

   ใบสมัคร     ระเบียบการ     รายละเอียด

30 มกราคม 2563

ผู้ชม 838 ครั้ง