นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

 

      

   

    

    

    

   

    

  

    

 

 

12 มีนาคม 2563

ผู้ชม 594 ครั้ง