ประชาสัมพันธ์แจ้งผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลสอบกลางภาคเรียนที่  2 ประจำปีการศึกษา 2562

 

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
   
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

30 มีนาคม 2563

ผู้ชม 190 ครั้ง