ประชาสัมพันธ์แจ้งผลสอบกลางภาคชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลสอบกลางภาคชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
     
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

18 กันยายน 2563

ผู้ชม 2597 ครั้ง