ประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการประเมินเตรียมความพร้อม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการประเมิน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

เพื่อศึกษาต่อ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

     ชั้นอนุบาล 3/1       ชั้นอนุบาล 3/2       ชั้นอนุบาล 3/3 
     
     ชั้นอนุบาล 3/4       ชั้นอนุบาล 3/5       ชั้นอนุบาล 3/6 

 

 

 

01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 2803 ครั้ง