โรงเรียนเจริญศิลป์ รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2564

โรงเรียนเจริญศิลป์ รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2564


 ชั้นเตรียมอนุบาล
 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64  เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054511571 ต่อ 101

 

   ใบสมัคร     ระเบียบการ     รายละเอียด

01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 1249 ครั้ง