ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 1

ระดับชั้น

ผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ผลสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ผลสอบ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ผลสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ผลสอบ

 


18 กันยายน 2563

ผู้ชม 715 ครั้ง