ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 6

ระดับชั้นเรียน

 

ผลการสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ผลสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ผลสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ผลสอบ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ผลสอบ

 


18 กันยายน 2563

ผู้ชม 145 ครั้ง