ประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการประเมินเตรียมความพร้อม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการประเมิน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564

เพื่อศึกษาต่อ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

 ชั้นอนุบาล 3/1  ชั้นอนุบาล 3/2 
   
 ชั้นอนุบาล 3/3   ชั้นอนุบาล 3/4 
   
         ชั้นอนุบาล 3/5  ชั้นอนุบาล 3/6 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 329 ครั้ง