นางสุพรรณี เหล็กทั่ง รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาลโรงเรียนเจริญศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองกิจกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
นางสุพรรณี เหล็กทั่ง รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาลโรงเรียนเจริญศิลป์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองกิจกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดเชียงราย เป็นลำดับต่อไป
 
 
 

18 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 27 ครั้ง