ด.ญ.กฤติจิรา ทนันไชย โรงเรียนเจริญศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

หอศิลป์แสนเมืองแพร่ และเครือข่ายแพร่สร้างสรรค์

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน​การประกวดวาดภาพ​ระบายสี หัวข้อ "แพร่สร้างสรรค์"


ขอแสดงความยินดีกับ


ด.ญ.กฤติจิรา ทนันไชย โรงเรียนเจริญศิลป์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
恭喜 娜丽 同学 取得第一等奖 帕府政府举办了以“美丽帕府”为主题的绘画比赛!

 

 

  

  

14 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 307 ครั้ง