สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561

ระดับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

ณ โรงเรียนเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ระดับชั้น อนุบาล

1. ประเภทการเล่านิทานประกอบท่าทาง
โรงเรียนเจริญศิลป์ เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคฯ ที่จังหวัดพิษณุโลก
2. ประเภทการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3
3. ประเภทการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ติดกระดาษ
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3
4. ประเภทการปั้นดินน้ำมัน (ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 14 โรงเรียน)
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2

   

   

ระดับชั้นประถมศึกษา

     

    

    

     

     

 

 

 

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1449 ครั้ง