คณะครูแผนกอนุบาล โรงเรียนเจริญศิลป์ เข้ารับการอบรมผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน

คณะครูแผนกอนุบาล โรงเรียนเจริญศิลป์

เข้ารับการอบรมผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน
โดย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
วันที่ 8 กันยายน 2562
โรงเรียนมารดาอุปถัมป์ จังหวัดแพร่

    

 

    

 

 

03 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1993 ครั้ง