ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 1

ระดับชั้น

ผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ผลสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ผลสอบ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ผลสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ผลสอบ

 


28 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 1379 ครั้ง