ชั้นอนุบาล 3

ชั้นอนุบาล ปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่

 

ห้อง คุณครูประจำชั้น รูปภาพ  
ชั้นอนุบาลปีที่  3/1 นางดวงใจ            โมหา  
ผลการประเมิน
 
ชั้นอนุบาลปีที่  3/2 นางสาวธิดารัตน์   สุขสีใจ

ผลการประเมิน 

 
ชั้นอนุบาลปีที่  3/3 นางสุจินต์            ม้าเมือง ผลการประเมิน   
ชั้นอนุบาลปีที่  3/4 นางมะลิวัลย์       ใหม่จันทร์

 

ผลการประเมิน 

 
ชั้นอนุบาลปีที่  3/5 นางสาวกมลทิพย์ สิงห์หล

 

ผลการประเมิน 

 
ชั้นอนุบาลปีที่  3/6 นางสาวศุภาลักษณ์ ดวงคำ

 

ผลการประเมิน  

 


01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 1972 ครั้ง